Opdrachtgevers

All4JobsZorg heeft door de jaren heen een grote diversiteit aan functies bemiddeld voor organisaties in Zorg & Welzijn. Op deze pagina een bloemlezing van klanten met beknopt de functies die bemiddeld zijn. Zo krijg je een beetje een beeld van ons werkveld en onze ervaring.

Jeugdbescherming Overijssel

Jeugdbescherming OverijsselJeugdbescherming Overijssel is een organisatie die volop in ontwikkeling is. Het aantal teamleiders is teruggebracht, waardoor dit een zwaarde rol geworden is.  All4JobsZorg heeft één teamleider geworven voor JbOV. Vervolgens een teamleider ad interim. Door het verdwijnen van de laag regiomanagers heeft de functie een andere positie in de organisatie gekregen met o.a. een zwaardere strategische rol en is de functie verwaard naar teammanager. Ook hiervoor is een kandidaat gevonden. 

Heliomare

Heliomare Revalidatie

Heliomare in wijk aan Zee zoekt een revalidatiearts die de nieuwe kartrekker voor chronische pijn binnen haar organisatie wordt. Een deel van de tijd werkt deze revalidatiearts chronische pijn in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Daarnaast is het de wens een deel van de werktijd te besteden aan het invullen van de rol van medisch manager voor chronische pijn.

Stichting Matchis

Stichting Matchis

Stichting Matchis is het Nederlandse centrum voor stamceldonoren. Het aantal donoren neemt door campagnes gelukkig fors toe, dus stijgt ook het aantal aanvragen voor stamceldonaties. Daarom begeleiden wij Matchis in de zoektocht naar twee donorartsen, die werken vanuit het LUMC en het Radboud MC.

Carinova

CarinovaCarinova levert kleinschalige wijkgerichte zorg en behandeling in o.a. Deventer, Zwolle, Ommen, Epe en een aantal aanpalende gemeenten. Voor Carinova heeft All4JobsZorg kandidaten bemiddeld voor de funtie van teamleider, verpleegkundige en lacatiemanager ad interim.

Dokter Bosman

Bij DokterBosman gaat psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak. All4JobsZorg en DokterBosman zijn al lang partners. We hebben elkaar in het verleden o.a. gevonden voor een klinisch psycholoog, gezondheidszorg psychologen, locatiemanager en basisarts.

Stichting Zorgcentra Rivierenland

Srtchting Zorgcentra RivierenlandSZR is thuis in Rivierenland met haar intramurale zorg (dementie-, langdurige, verpleeghuis- en palliatieve zorg), behandelcentrum en thuiszorg. Ook SZR heeft door de jaren heen All4JobsZorg regelmatig weten te vinden voor het invullen van vacatures, zoals verpleegkundigen, een locatiemanager en een teammanager.

UMC Utrecht

UMC UtrechtToen het Universitair Medisch Centrum in Utrecht een longarts zocht en wij in ons netwerk een capabele longarts met een innemende persoonlijkheid kenden, was de match snel gemaakt. Na een kort, intensief traject waren drie "partijen" tevreden.

Dimence

DimenceSamen werken aan een beter leven is het motto van Dimence. Ook met partners als All4JobsZorg werkt Dimence prettig samen. Toen Dimence een basisarts en later een interim psychiater zocht, heeft Alle4JbsZorg deze opdrachten ingevuld.

Jeugdbescherming Amsterdam

Jeugdbescherming AmsterdamAll4JobsZorg heeft voor Jeugdbescherming Amsterdam een aantal gezinsmanagers geworven, destijds een nieuwe rol in jeugdbeschermingsland. Ook zocht JBRA tijdelijk een recruiter om de organisatie verder te helpen. Deze interim recruiter is vanuit All4JobsZorg ingevuld.

Trias

TriasTrias ondersteunt bij opvoeden en opgroeien in IJsselland, Twente en Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Trias heeft via All4JobsZorg de fuktie van teamleider ingevuld. Ook is een interim recruiter vanuit All4JobsZorg werkzaam geweest voor Trias. De contacten zijn nog steeds goed, dus wie weet.....  

Capri Hartrevalidatie

Capri HartrevalidatieCapri Hartrevalidatie werkt aan lichamelijk en emotioneel herstel na een hartinfarct, hartritmestoornis of hartoperatie. CapriHR zicht voor haar organisatie een psycholoog. Samen met All4JobsZorg is hiervoor een wervingstraject gestart en is deze  psycholoog gevonden.

Funktiemediair

FunktiemediairFunktiemediair is onderdeel van Kenhardt en gespecialiseerd in assessments (selectieassessment, ontwikkelassessment, loopbaanassessment, e-assessment, executive assessment en dna-assessment). Voor het doen van assessments in sollicitatieprocedures werkt All4JobsZorg al jaren prettig samen met Funktiemediair. Omgekeerd legt Funktiemediair graag wervingsopdrachten uit haar netwerk bij All4JobsZorg neer.