Opdrachtgevers

All4JobsZorg heeft door de jaren heen een grote diversiteit aan functies bemiddeld voor organisaties in Zorg & Welzijn. Op deze pagina een bloemlezing van klanten met beknopt de functies die bemiddeld zijn. Zo krijg je een beetje een beeld van ons werkveld en onze ervaring.

Stichting PVP

Vanuit de Stichting PVP in Utrecht werken ruim 60 patiëntenvertrouwenspersonen bij GGZ-instellingen verdeeld over heel Nederland. Voor het werven van 15 patiëntenvertrouwenspersonen zocht de St. PVP contact met All4JobsZorg. Na het aanpassen van de vacaturetekst zijn we diverse online campagnes gestart en meldden zich 110 kandidaten. Daarbij hebben we voor regio's waar het aantal sollicitanten achterbleef gesearched. In Coronatijd hebben we één fysieke informaqtiebijeenkomst gehouden en één online. Selectiegesprekken zijn gevoerd door de managers en enkele patiëntenvertrouwenspersonen, waarna de 15 meest geschikte kandidaten zijn aangenomen.

De Binnenvest

Stichting De Binnenvest

Stichting De Binnenvest in Leiden zocht een senior adviseur kwaliteit en veiligheid. Na het doorspreken van het profiel voor de functie en het opstellen van de vacaturetekst zijn we de werving gestart. Uiteindelijk zijn uit deze ene procedure drie kandidaten aangenomen; naast de senior adviseur kwaliteit en veiligheid ook een senior beleidsadviseur en korte tijd later een beleidsadviseur. Vanwege deze succesvolle procedure vroeg De Binnenvest aan All4JobsZorg de werving te verzorgen voor drie nieuwe managementfuncties: manager ambulante begeleiding, manager zorgverkoop en -ontwikkeling en hoofd servicebureau. Gezamenlijk hebben we het nieuwe managementteam voor De Binnenvest geworven.  

Vitree

Vitree, toekomst voor jeugd

In 2018 zocht Vitree na de fusie met Triade eerste een manager expertisecentrum, die we geworven hebben. Vervolgens kwam in 2019 de vraag naar een aantal managers Jeugd. Na gerichte intakes en goed sparren tijdens het wervingsproces is het gelukt om vijf managers Jeugd te vinden die gestart zijn bij Vitree. Daarnaast hebben we ook de manager flexbureau bemiddeld.

Zinzia Zorggroep

In 2019 benaderde Zinzia Zorggroep All4JobsZorg, omdat zij dringend verpleegkundigen en verzorgenden zocht. We hebben de vacatureteksten aangepast, online campagnes ingericht en het sollicitatieproces geregisseerd. Negen nieuwe medewerkers zijn hierdoor aan de slag gegaan bij Zinzia. Vervolgens hebben we een recruitmentscan gedaan en advies uitgebracht hoe recruitment binnen Zinzia in te richten.

Dokter Bosman

Bij DokterBosman gaat psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak. All4JobsZorg en DokterBosman zijn al lang partners. We hebben elkaar in het verleden o.a. gevonden voor een klinisch psycholoog, gezondheidszorg psychologen, locatiemanager en basisarts. In 2019 klopte Dokter Bosman bij ons aan om hen te helpen BIG-geregistreerde zorgverleners te werven. Wij hebben daarop een tijd als werving en selectie-afdeling van Dokter Bosman gefunctioneerd en in nauwe samenwerking in relatief korte tijd een tiental GZ-psychologen, basisartsen en psychiaters geworven. 

Stichting Matchis

Stichting Matchis

Stichting Matchis is het Nederlandse centrum voor stamceldonoren. Het aantal donoren neemt door campagnes gelukkig fors toe, dus stijgt ook het aantal aanvragen voor stamceldonaties. Daarom hebben wij in 2018 Matchis begeleid in de zoektocht naar twee donorartsen, die werken vanuit het LUMC en het Radboud MC. In een moeilijke markt is het gelukt twee prima donorartsen voor Matchis “uit de markt te halen”. 

Jeugdbescherming Overijssel

Jeugdbescherming Overijssel

Jeugdbescherming Overijssel is een organisatie die volop in ontwikkeling is. Het aantal teamleiders is teruggebracht, waardoor dit een zwaarde rol geworden is.  All4JobsZorg heeft eerst één teamleider geworven voor JbOV. Vervolgens een teamleider ad interim. Door het verdwijnen van de laag regiomanagers heeft de functie een andere positie in de organisatie gekregen met o.a. een zwaardere strategische rol en is de functie verwaard naar teammanager. Ook hiervoor is een kandidaat gevonden. 

Stichting Zorgcentra Rivierenland

Srtchting Zorgcentra RivierenlandSZR is thuis in Rivierenland met haar intramurale zorg (dementie-, langdurige, verpleeghuis- en palliatieve zorg), behandelcentrum en thuiszorg. Ook SZR heeft door de jaren heen All4JobsZorg regelmatig weten te vinden voor het invullen van vacatures, zoals verpleegkundigen, een locatiemanager en een teammanager.

Carinova

CarinovaCarinova levert kleinschalige wijkgerichte zorg en behandeling in o.a. Deventer, Zwolle, Ommen, Epe en een aantal aanpalende gemeenten. Voor Carinova heeft All4JobsZorg kandidaten bemiddeld voor de funtie van teamleider, verpleegkundige en lacatiemanager ad interim.

UMC Utrecht

UMC UtrechtToen het Universitair Medisch Centrum in Utrecht een longarts zocht en wij in ons netwerk een capabele longarts met een innemende persoonlijkheid kenden, was de match snel gemaakt. Na een kort, intensief traject waren drie "partijen" tevreden.

Dimence

DimenceSamen werken aan een beter leven is het motto van Dimence. Ook met partners als All4JobsZorg werkt Dimence prettig samen. Toen Dimence een basisarts en later een interim psychiater zocht, heeft Alle4JbsZorg deze opdrachten ingevuld.

Jeugdbescherming Amsterdam

Jeugdbescherming AmsterdamAll4JobsZorg heeft voor Jeugdbescherming Amsterdam een aantal gezinsmanagers geworven, destijds een nieuwe rol in jeugdbeschermingsland. Ook zocht JBRA tijdelijk een recruiter om de organisatie verder te helpen. Deze interim recruiter is vanuit All4JobsZorg ingevuld.

Trias

TriasTrias ondersteunt bij opvoeden en opgroeien in IJsselland, Twente en Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Trias heeft via All4JobsZorg de fuktie van teamleider ingevuld. Ook is een interim recruiter vanuit All4JobsZorg werkzaam geweest voor Trias. De contacten zijn nog steeds goed, dus wie weet.....  

Capri Hartrevalidatie

Capri HartrevalidatieCapri Hartrevalidatie werkt aan lichamelijk en emotioneel herstel na een hartinfarct, hartritmestoornis of hartoperatie. CapriHR zicht voor haar organisatie een psycholoog. Samen met All4JobsZorg is hiervoor een wervingstraject gestart en is deze  psycholoog gevonden.

Funktiemediair

FunktiemediairFunktiemediair is onderdeel van Kenhardt en gespecialiseerd in assessments (selectieassessment, ontwikkelassessment, loopbaanassessment, e-assessment, executive assessment en dna-assessment). Voor het doen van assessments in sollicitatieprocedures werkt All4JobsZorg al jaren prettig samen met Funktiemediair. Omgekeerd legt Funktiemediair graag wervingsopdrachten uit haar netwerk bij All4JobsZorg neer.